Ανέγερση Ιερών Ναών

Ιερός Ναός
Mέσα στους ιερούς ναούς συναντούμε το Κύριο και Θεό μας
Χριστού μεταλάβετε εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον
ναός -το λιμάνι στο πέλαγος της ζωής μας
πύλη του Ουρανού
ο Θεός, και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δει προσκυνείν.
Ιερός Ναός
ενός νέου Ιερού Ναού.JPG
εκκλησίες ευλογείτε τον Θεό
Mέσα στους ιερούς ναούς συναντούμε το Κύριο και Θεό μας
Χριστού μεταλάβετε εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον
ναός -το λιμάνι στο πέλαγος της ζωής μας
πύλη του Ουρανού
ο Θεός, και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δει προσκυνείν.
Ιερός Ναός
ενός νέου Ιερού Ναού.JPG
εκκλησίες ευλογείτε τον Θεό
Mέσα στους ιερούς ναούς συναντούμε το Κύριο και Θεό μας
Χριστού μεταλάβετε εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον
ναός -το λιμάνι στο πέλαγος της ζωής μας
πύλη του Ουρανού

You may also like...