Αρχική

Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη!

Χαιρετισμός Μητροπολίτου 2023

 Με την Χάριν του Θεού και τις ευλογίες του σεπτού προκαθημένου μας
 

Ημερολόγιο 2022
Ημερολόγιο 2021

Ιστορική Αναδρομή

Ο σκοπός της ιεραποστολής είναι ο εκχριστιανισμός των ιθαγενών και η γνώση της αλήθειας

Δραστηριότητες

Μυστήρια,κατηχήσεις, διανομές αγαθών, συσσίτια ,σεμινάρια,παιχνίδια