Αρχική

Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη!

Χαιρετισμός Μητροπολίτου 2022

Αγαπητοί φίλοι της εξωτερικής Ιεραποστολής, με την χάριν του Θεού

Περισσότερα
Ημερολόγιο 2022
Ημερολόγιο 2021

Ιστορική Αναδρομή

Ο σκοπός της ιεραποστολής είναι ο εκχριστιανισμός των ιθαγενών και η γνώση της αλήθειας

Δραστηριότητες

Μυστήρια,κατηχήσεις, διανομές αγαθών, συσσίτια ,σεμινάρια,παιχνίδια