Αρχική

“Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη!”

Χαιρετισμός Μητροπολίτου

Αγαπητοί φίλοι της εξωτερικής Ιεραποστολής Χαίρετε εν Κυρίω.

Περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή

Ο σκοπός της ιεραποστολής είναι ο εκχριστιανισμός των ιθαγενών και η γνώση της αλήθειας

Δραστηριότητες

Μυστήρια,κατηχήσεις, διανομές αγαθών, συσσίτια ,σεμινάρια,παιχνίδια