Πρόσωπα

Πρόσωπα

Ο πληθυσμός του νησιού αποτελείται κυρίως από Αυστραλομαλαισιανούς (με καταγωγή από τον Ειρηνικό και την Αφρική). Οι πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι το νησί ήταν ακατοίκητο μέχρι την άφιξη των Αυστραλομαλαισιανών θαλασσοπόρων περίπου 1.500- 2.000 χρόνια πριν. Πρόσφατες έρευνες του DNA δείχνουν ότι οι Μαλαγάσιοι έχουν καταγωγή κατά το ήμισυ από Ανατολική Αφρική και κατά το άλλο μισό είναι Αυστραλομαλαισιανοί. Το 90% της μαλαγασικής γλώσσας περιέχει το ίδιο λεξιλόγιο με την περιοχή του ποταμού Μπαρίτο, στη νότια Βόρνεο. Ο πληθυσμός παρουσιάζει αυξητική τάση και ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης ήταν 2,9% το 2010, με μέση πυκνότητα 31,67 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο (2006). Την ίδια χρονιά το προσδόκιμο ζωής σύμφωνα με εκτιμήσεις για το 2010 είναι 63,26 χρόνια για το σύνολο του πληθυσμού (65,3 έτη για τις γυναίκες και 61,27 χρόνια για τους άρρενες). Το 29% του συνολικού πληθυσμού ζει στις πόλεις, με βάση στοιχεία του 2008.

1 (340).JPG
1 (732).JPG
1 (877).JPG
1 (334).JPG
1 (335).JPG
1 (340).JPG
1 (341).JPG
1 (342).JPG
1 (384).JPG
1 (389).JPG
1 (502).JPG
1 (877).JPG
DSC04319.JPG
DSC04348.JPG
IMG_0470.jpg
IMG_0820.jpg
IMG_1796.JPG
IMG_3671.JPG
1 (187).JPG
1 (537).JPG
1 (613).JPG
1 (795).JPG
1 (103).jpg
1 (104).jpg
1 (158).JPG
1 (159).JPG
1 (225).JPG
1 (294).JPG
1 (340).JPG
1 (732).JPG
1 (877).JPG
1 (334).JPG
1 (335).JPG
1 (340).JPG
1 (341).JPG
1 (342).JPG
1 (384).JPG
1 (389).JPG
1 (502).JPG
1 (877).JPG

You may also like...